Vrchní úředník a ředitel spořitelny města Tábora Bedřich Kučera

Vrchní úředník a ředitel spořitelny města Tábora Bedřich Kučera

TÁBOR - 15. číslo z 4.dubna 1941 ročník sedmdesátý pátý
Krajskýlist národního souručenství
Vydavatelské a nakladatelské družstvo v Táboře


31. března zavlály na táborské spořitelně smuteční prapory: skonal v požehnaném věku 82 roků emeritní vrchní ředitel pan Bedřich Kučera, jehož jméno zůstane nerozlučně spojeno s dějinami táborské spořitelny, v jejíž službách strávil od 1. ledna 1886 až do 30. března 1939, kdy odešel na odpočinek. Pan vrchní ředitel B. Kučera působil ve spořitelně doslova od píky. Rodák města Tábora, syn mistra soukenického, jenž po úpadku tohoto kdysi kvetoucího v našem městě řemesla skrovně hájil živobytí své a své rodiny - tuhým úsilím. houževnatou prací a vytrvalostí probil se od místa spořitelního zřízence, až na vedoucí místo ústavu a mimo hranice našeho města i celého kraje na úroveň nesporně uznávané spořitelní autority. Bylo pýchou zesnulého vzpomínati svých začátků spořitelní prakse. Hlásil se rád k cechu sazečskému, od kterého přešel do služeb lidového peněžnictví. Bystrý postřeh, svědomitost a snaživost přinesly mu zaslouženě úřednický dekret čekatelský v březnu 1889 - tedy za tři léta prakse a koncem r. 1890 hodnost definitivního asistenta a za 7 roků jmenování účetním. To již měl absolutorium účetnických kursů a státní zkoušku z kontability na pražské universitě. A další léta znamenala pro zesnulého pravidelný již postup a novou práci ku rozvoji spořitelny - až posléze stal se správcem účtárny. Po světové válce byla p. B. Kučerovi svěřena velmi obtížná, ale na výsost čestná funkce ředitele spořitelny v Č. Budějovicích, ve které se uplatnil mimořádně úspěšně. Když ředitel spořitelny Táborské p. Dr. Kos zemřel, vrátil se p. ředitel Bedřich Kučera do táborské spořitelny, kde nastoupil svou životní dráhu jako prostý zřízenec, ve funkci ředitele a k tomu odborníka, jenž byl v celém světě spořitelním mimořádně vážen. Když táborská správa spořitelny později osvědčila mu své uznání tím, že jmenovala ho vrchním ředitelem ústavu bylo naprosto zaslouženou poctou. Pan vrch. ředitel Bedřich Kučera po životě, který pro něho neznamenal pouze všední starosti, ale zápas za přesvědčení bez ohledu na možné osobní újmy, po životě bohatém na úspěchy i na bolesti, posléze v požehnaném věku složil vychladlé ruce k věčnému odpočinku a sklonil unavenou hlavu k poslednímu spánku. Dnes v pátek pak tělesná schránka zesnulého pana vrchního ředitele Bedřicha Kučery za účasti zástupců předních našich spořitelních kruhů a ovšem zástupců jihočeských a především táborské spořitelny ze řad správy i úřednictva v pražském krematoriu bude pohřbena žehem ... Po celoživotní práci budiž panu vrchnímu řediteli Bedřichu Kučerovi přán věčný klid - a jeho památka zůstane pro vždy - jak jsme řekli na počátku těchto řádků - spjata s dějinami táborské spořitelny a s dějinami českého spořitelnictví vůbec.

This article was published on Monday 06 April, 2015.
Current Reviews: 0
Napsat review
Tell a friend
Tell a friend about this article:  
Products related to this article:
Spořitelna města Tábora – Spořitelní knížka
Spořitelna města Tábora – Spořitelní knížka
 
Zadejte klíčové slovo.
Pokročilé vyhledávání
Czech English German Russian


osCommerce